Polityka cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.).

Właścicielem strony internetowej Bud-Bau.com oraz administratorem danych osobowych jest Mariusz Rusztyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BUD-BAU Posadzki Spółka Jawna Ewa i Mariusz Rusztyk, z siedzibą w Rokietnicy, 62-090, ul. Trakt Napoleoński 55, NIP 781-17-11-247, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

Czym są pliki „cookies”?
Pliki „cookies” to informacje, które strona internetowa wysyła do przeglądarki użytkownika, aby móc zapamiętać jego dane, preferencje i rozpoznać urządzenie użytkownika w celu odpowiedniego wyświetlania.

Do czego używamy plików „cookies”?
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkowników, gromadzenia i analizy statystyk oraz trendów, a także administrowania i ulepszania strony w inny sposób. Umożliwia to stałe ulepszanie ich struktury i zawartości, ułatwiając dotarcie do niezbędnych informacji.

Jakich plików „cookies” używamy?
Na stronach internetowych Bud-Bau używamy „cookies” sesyjnych oraz „cookies” stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które znajdują się na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania się ze strony internetowej lub zamknięcia sesji przeglądarki (zostają wtedy usunięte). Zbierają one informacje o czynnościach użytkownika jedynie podczas danej sesji.
Pliki cookies stałe pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony czas. Są one automatycznie aktywowane podczas wizyty na danej stronie internetowej.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe
Pliki cookies są wykorzystywane na stronach Bud-Bau za zgodą użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Jedyna sytuacja, w której pliki „cookies” zbierają dane osobowe w celu ich przetwarzania ma miejsce tylko i wyłącznie wtedy, gdy wypełniając odpowiedni formularz on-line użytkownik wyrazi na to zgodę.
Dane osobowe na stronach Bud-Bau przekazywane przez użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Usuwanie plików „cookies”
Jeśli użytkownik zdecyduje, że nie odpowiada mu stosowanie plików „cookies” na stronach Bud-Bau, może je z łatwością usunąć z folderu plików „cookies” swojej przeglądarki. Można również dokonać takich ustawień przeglądarki, aby blokowała pliki „cookies” lub wysyłała ostrzeżenie przed zapisaniem pliku „cookie” w komputerze użytkownika. Więcej informacji o tym jak wyłączyć pliki „cookies” można znaleźć na stronie allaboutcookies.org

Czy pliki „cookies” mogą zagrozić bezpieczeństwu?
Pliki „cookies” są w pełni bezpieczne. Co więcej, stosowanie ich na stronach Bud-Bau służy właśnie podniesieniu bezpieczeństwa danych oraz bezpieczeństwa transakcji realizowanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Kontakt z nami
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących stosowania plików „cookies” na stronach Bud-Bau należy skorzystać z formularza kontaktowego: TUTAJ.